Меморандум о разумијевању за успоставу Фонда за реформу јавне управе је документ који дефинише услове и процедуре финансијске подршке реформи јавне управе и представља оквир за консултације између донатора, Kанцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ, те координатора реформе јавне управе у ентитетима и Брчко дистрикту.

Меморандум су у име бх. власти у јулу 2007. године потписали предсједавајући Савјета министара БиХ, ентитетски премијери и градоначелник Брчко дистрикта, а у име донатора амбасадори Холандије, Велике Британије и Шведске, као и шеф Делегације Европске делегације у БиХ. Намјена и начин функционисања Фонда усаглашени су Меморандумом, а оперативно управљење Фондом повјерено је Kанцеларији координатора за реформу јавне управе и правно утемељено на примјени прописа БиХ о јавним набавкама. Потписивањем Меморандума испуњени су и формални услови за коришћење средстава Фонда у износу од 4,5 милиона евра ради реализирања реформских мјера утврђених Акционим Планом 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

Меморандум о разумијевању

No. Ime Veličina
1. Меморандум о разумијевању 163.5KB
2. Odluka Predsjedništva BiH o prihvatanju MoU 156.7KB
3. Odluka Vlade Brčko distrikta BiH o usvajanju MoU 82.0KB
4. Preporuka Federalnog Ministarstva pravde Vladi FBiH za usvajanje MoU 109.4KB
5. Zaključak Vijeća ministara BiH o davanju saglasnosti na MoU 143.7KB
6. Zaključak Vlade RS o prihvatanju MoU 119.6KB