Замјеница координатора за реформу јавне управе Амира Машовић учествовала је на конференцији под називом “Локализација система мјерења резултата рада” која је одржана данас у Сарајеву.

Машовић је нагласила да реформа јавне управе, која се проводи у Босни и Херцеговини, предвиђа и увођење система управљања квалитетом у јавном сектору (КАФ).

Говорила је и о имплементацији КАФ-а у Канцеларији координатора за РЈУ.

“Данас с поносом можемо рећи, а то и разни извјештаји говоре, да је Босна и Херцеговина, заједно са Сјеверном Македонијом, водећа у регији и по питању броја корисника овог алата за унапређење успјешности организација, али и по питању експертизе у овој области”, истакла је.

С циљем испитивања ефеката примјене “Заједничког оквира процјене (КАФ) за јединице локалне самоуправе у БиХ” формиран је стручни тим, сачињен од искусних општинских/градских службеника/ца.

Неке од препорука овог радног тима јесте како је КАФ модел примјењив за све ЈЛС, нарочито за оне које не врше самопроцјену нити путем ИСО стандарда.

Закључак је и како добре праксе ЈЛС које користе КАФ модел потребно додатно промовисати и учинити их доступним што већем броју запосленика у ЈЛС.