Унапређење мониторинг извјештаја о проведби Стратешког оквира за реформу јавне управе тема је радионице која је одржана у сриједу, 20. децембра, у организацији СИГМА и Канцеларије координатора за реформе јавне управе (ПАРКО).

На радионици је наглашена важност учешћа институција у процесу реформе јавне управе у достави квалитетних, цјеловитих података у постављеним роковима, разматрани су приједлози за унапређење квалитете извјештаја и недостаци у процесу прикупљања података о оствареном напретку и изради извјештаја.

Праћење и извјештавање о проведби стратегије играју значајну улогу у инфомисању влада, али и грађана о извршењу обавеза и постизању резултата у некој области.  Канцеларија координатора од 2007. године припрема редовне извјештаје о проведби стратегије реформе јавне управе, те континуирано унапређује процес мониторинга и извјештавања.

Извјештаји о оствареном напретку у проведби Акционог плана реформе јавне управе се припремају два пута током године (полугодишњи и годишњи извјештај) и објављују на веб страници Канцеларије координатора, у сврху обезбјеђења транспарентности рада влада и информисања грађана о резултатима реформе јавне управе.