Unaprjeđenja monitoring izvješća o provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave tema je radionice koja je održana u srijedu, 20. decembra, u organizaciji SIGMA i Ureda koordinatora za reforme javne uprave (PARCO). 

Na radionici je naglašena važnost sudjelovanja institucija  u procesu reforme javne uprave u dostavi kvalitetnih, cjelovitih podataka u postavljenim rokovima, razmatrani su prijedlozi za unaprjeđenje kvalitete izvješća i nedostaci u procesu prikupljanja podataka o ostvarenom napretku i izradi izvješća. 

Praćenje i izvještavanje o provedbi strategije igraju značajnu ulogu u infomisanju vlada, ali i građana o  izvršenju obaveza i postizanju rezultata u nekoj oblasti.  Ured koordinatora od 2007. godine priprema redovne izvještaje o provedbi strategije reforme javne uprave, te kontinuirano unaprjeđuje proces monitoringa i izvještavanja. 

Izvještaji o ostvarenom napretku u provedbi Akcijskog plana reforme javne uprave se pripremaju dva puta tokom godine (polugodišnji i godišnji izvještaj) i objavljuju na web stranici Ureda koordinatora, u svrhu osiguranja transparentnosti rada vlada i informiranja građana o rezultatima reforme javne uprave.