У Сарајеву је данас одржан шести састанак Пројектног одбора пројекта унапређења ефикасности локалних услуга у Босни и Херцеговини.

ПИПЛС пројекат има за циљ унаприједити приступ кључним јавним услугама кроз боље управљање и повећање улагања у локалну инфраструктуру.

Пројекат примарно финансира Шведска, а проводи и суфинансира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине, Министарством финансија Федерације Босне и Херцеговине, Министарством финансија Републике Српске, Канцеларијом за развој и европске интеграције Посавског кантона и два Савеза општина и градова. Пројекат је радио и наставља да ради на успостављању система за стратешко управљање имовином те унапређењу капацитета упосленика за ефикасно управљање имовином.

У сврху ефикасног кориштења доступних финансијских средстава, Пројекат пружа директну подршку партнерским ЈЛС на оптимизацији јавне потрошње и генерисању средстава за капиталне инвестиције.

Надаље, пројекат ради на јачању система интерних контрола ради сузбијања незаконите потрошње и увођења новог нивоа надзора у праксе финансијског управљања локалне самоуправе те унапређењу вјештина упосленика ЈЛС за ефикасније вођење поступака јавних набавки.

Такођер, у оквиру под-компоненте пројекта – Иницијатива за јачање капацитета новоизабраних начелника/градоначелника, пројекат је радио са новоизабраним градоначелницима на имплементацији приоритетних интервенција у оквиру три тематске области: дигитализација управе, пружање услуга и инфраструктура, те локални економски развој.

Укупна вриједност пројекта је 3,4 милиона долара од чега 2,1 милион финансира Шведска, а остатак УНДП и партнерске јединице локалне самоуправе.

Састанку је, уиме Канцеларије координатора за реформу јавне управе, присуствовао Мирослав Зековић, члан Пројектног одбора.