U Sarajevu je danas održan šesti sastanak Projektnog odbora projekta unaprjeđenja učinkovitosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini.

PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

Projekat primarno finansira Švedska, a provodi i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Ministarstvom financija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom financija Republike Srpske, Uredom za razvoj i evropske integracije Posavske županije i dva Saveza općina i gradova. Projekt je radio i nastavlja da radi na uspostavljanju sustava za strateško upravljanje imovinom te unaprjeđenju kapaciteta uposlenika za učinkovito upravljanje imovinom.

U svrhu učinkovitog korištenja dostupnih financijskih sredstava, Projekt pruža izravnu potporu partnerskim JLS na optimizaciji javne potrošnje i generiranju sredstava za kapitalne investicije. Nadalje, Projekt radi na jačanju sustava internih kontrola radi suzbijanja nezakonite potrošnje i uvođenja nove razine nadzora u prakse financijskog upravljanja lokalne samouprave te unaprjeđenju vještina uposlenika JLS za učinkovitije vođenje postupaka javnih nabava.

Također, u okviru pod-komponente projekta – Inicijativa za jačanje kapaciteta novoizabranih načelnika/gradonačelnika, Projekt je radio sa novoizabranim gradonačelnicima na implementaciji prioritetnih intervencija u okviru tri tematske oblasti: digitalizacija uprave, pružanje usluga i infrastruktura, te lokalni ekonomski razvoj.

Ukupna vrijednost projekta je 3,4 milijuna dolara od čega 2,1 milijun financira Švedska, a ostatak UNDP i partnerske jedinice lokalne samouprave.

Sastanku je, uime Ureda koordinatora za reformu javne uprave, prisustvovao Miroslav Zeković, član Projektnog odbora.