Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе одржали су јучер обуку за државне службенике под називом “Модернизација и унапређење рада организација уз КАФ алат”.

Полазници су се могли упознати с КАФ 2020 алатом као напредним инструментом за унапређење рада јавне управе, као и с принципима јавне управе као основом за модернизацију јавне управе.

Такође, полазници су се могли едуцирати о методи самопроцјене организације, као и о развоју планова за унапређење организације.