Канцеларија координатора за реформу јавне управе започела је имплементацију трећег циклуса самопроцјене по КАФ 2020 моделу. Наиме, уз помоћ Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) и Центра за истраживање јавних политика – КЏ Аустрија, који ће пружити подршку запосленицима Канцеларије координатора за реформу јавне управе на њиховом путу ка унапређењу рада организације. Подсјећамо, Канцеларија координатора је у ранијем периоду био промотор алата за управљање квалитетом у јавној управи, те је успјешно имплементирао два циклуса КАФ модела, али и је и пружио подршку другим заинтересованим институцијама на увођењу овог алата. Међутим, унапређење ЦАФ 2020 модела довела је до сарадње између Канцеларије координатора, РеСПА-е и КЏ Аустрија.

“Канцеларија координатора је институција која је веома отворена према сарадњи са разним партнерима, заговорник размјене искустава, али увијек и спремна да научи нешто ново. Због тога ова сарадња са колегицама и колегама из РеСПА-е и КЏ Аустрија ће отворити неке нове могућности за јавну управу у цјелини у БиХ, јер ће се развити неке нове идеје које ће довести до ефикасности и ефективности организација јавне управе”, казао је координатор за реформу јавне управе, Драган Ћузулан.

Напомињемо, приликом имплентације по КАФ моделу, организација јавне управе пролази самопроцјену кроз девет критерија, те се формира план за унапређење рада институције за наредне двије године. Иначе, КАФ модел за управљање квалитетом се примјењује у јавној управи у БиХ од 2015.године, и до сада је имплементиран у нешто више од 20 организација на свим управним нивоима у БиХ