У оквиру имплементације пројекта ‘Е-беба’, који је започео у новембру прошле године“, у матичне књиге Општине Центар електронским путем уписано је 600 беба, наводи се на званичној интернет страници Општине Центар.

Да подсјетимо, пројекат је покренут на иницијативу Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ, а реализира се кроз Програм јачања јавних институција у Босни и Херцеговини и Њемачког друштва за међународну сарадњу-ГИЗ.

Од почетка имплементације пројекта одређено је 600 јединствених матичних бројева електронским путем, што је умногоме олакшало и скратило процедуру одређивања матичних бројева за новорођену дјецу. Процес пријаве новорођенчади је знатно скраћен јер пријавитељ-родитељ комплетан поступак заврши само једним доласком у просторије Матичног уреда Опћине Центар.

“На овај начин знатно је скраћено вријеме које је родитељима потребно да би добили изводе из матичне књиге рођених. Вријеме чекања, односно одређивања матичног броја за новорођенчад, а у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Кантона Сарајево и Агенцијом за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА), је са ранијих 7 до 10 дана скраћено на 20 минута. Једним доласком родитељи након добивања извјештаја из болнице заврше процедуру уписа новорођенчади у матичне књиге рођених. Служба за општу управу је сву документацију прибављала службеним путем, изузев потврде о пребивалишту. У међувремену, у сарадњи ИДДЕЕА-ом, а на основу потписаног споразума, створена је могућност да ће у се у наредном периоду приликом пријаве новорођенчади службеним путем прибављати и документација о евиденцији пребивалишта што представља још један битан искорак у побољшању услуга грађанима. Наше задовољство је тиме веће што је пројекат опстао, што је заживио у потпуности. Опћина Центар је једина локална заједница у Кантону Сарајево, а вјероватно и шире која је на овакав начин направила искорак и приближила и олакшала услугу родитељима новорођене дјеце. Имамо изузетно добру сарадњу са Јавном установом Опћа болница ‘Прим. др. Абдулах Накаш’ и Клиничким центром Универзитета у Сарајеву, гдје нам у року од 24 часа достављају извјештаје о рођењу беба. Континуитет пројекта постоји, свакодневно се ради на новим побољшањима услуга”, појаснила је Јасна Беба, помоћник за општу управу.