Савјет министара Босне и Херцеговине, јуче је у Сарајеву, усвојио је Информацију Канцеларије координатора за реформу јавне управе о трећем онлајн истраживању о примјени Политике и стандарда проактивне транспарентности, те је донијело више закључака с циљем даљег подизања нивоа транспарентности у институцијама на нивоу Босне и Херцеговине.

Треће онлајн истраживање Канцеларије координатора за реформу јавне управе о провођењу Политике и стандарда проактивне транспарентности, раније усвојених на сједници Савјета министара БиХ, укључило је 81 институцију на нивоу државе Босне и Херцеговине, међу којима су 62 институције одговориле на 38 питања из упитника. Истраживање је спроведено у фебруару и марту 2021. године.

Резултати су показали да просјечна испуњеност стандарда проактивне транспарентности износи 67,57 одсто, што представља побољшање у односу на анализу интернет страница јавних институција коју је 2016. године обавио Центар за друштвена истраживања “Аналитика”, када је просјечан ниво транспарентности (на узорку од 68 институција) износио 34,8 одсто.