Савјет министара Босне и Херцеговине усвоио је Информацију о одржавању 6. састанка Посебне групе за реформу јавне управе између Европске уније (ЕУ) и Босне и Херцеговине, уз допуну на сједници.

Дирекција за европске интеграције задужена је да у сарадњи с надлежним институцијама у Босни и Херцеговини и надлежним службама Европске комисије проведе све неопходне радње за одржавање 6. састанка Посебне групе за реформу јавне управе између ЕУ и БиХ, који ће бити одржан путем видеолинка у термину који буде договорен.

Саставни дио ове информације је документ за расправу и листа делегације БиХ којом ће, у дијелу за високи политички дијалог, предсједавати министар правде Јосип Грубеша, који ће бити на располагању медијима за питања у вези с овим састанком.