Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju o održavanju 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Europske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, uz dopunu na sjednici.

Direkcija za europske integracije zadužena je da u suradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama Europske komisije provede sve neophodne radnje za održavanje 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, koji će biti održan putem videolinka u terminu koji bude dogovoren.

Sastavni dio ove informacije je dokument za raspravu i lista izaslanstva BiH kojom će, u dijelu za visoki politički dijalog, predsjedati ministar pravde Josip Grubeša, koji će biti na raspolaganju medijima za pitanja u vezi s ovim sastankom.