У организацији Kанцеларије координатора за реформу јавне управе и пројекта “Подршка реформи јавне управе у Босни и Херцеговини”, у Добоју се данас и сутра, за институције у БиХ, одржава радионица посвећена јачању одговорности у јавној управи.

Дарко Kасап, замјеник државног координатора за реформу јавне управе подсјетио је учеснике радионице да је концепт одговорности јавне управе, као један од принципа европског управног простора, снажно промовисан прије неколико година представљањем СИГМА Принципа јавне управе у оквиру којих је управо одговорност постала један од шест референтних стубова према којима Босна и Херцеговина, као и друге земље региона које желе постати чланице Европске уније, требају ускладити своје јавне управе.

Одговорна јавна управа сматра се темељем демокатског друштва, а кључне функције те одговорности су подржати, односно повећати легитимите управе, а тиме и повјерење јавности у владу; побољшати учинак управе и њен интегритет кроз спречавање корупције и непримјереног понашања, те ојачати демократску контролу грађана који владин ефекат оцијењују на изборима. За укупну одговорност јавне управе од есенцијалне је важности и менаџерска одговорност, која је такођер садржана у СИГМА Принципима“, истакао је Kасап.

Према његовим ријечима, Акциони план за реформу јавне управе садржи активности које би требале допринијети развоју менаџерске одговорности кроз лоцирање кључних баријера примарно садржаних у законодавном оквиру на свим нивоима, те утврђивање активности које ће допринијети отклањању тих баријера и развоју свијести о значају менаџерске одговорности.

“На нама је да на овој и сличним радионицама још једном разговарамо о свим питањима која у нашој земљи могу утицати на развој менаџерске одговорности. Да подсјетим, то су прецизан мандат органа јавне управе; јасна организациона структура и унутрашњи процеси доношења одлука и линије извјештавања; утицај руководећих државних службеника на процесе јавних набавки и управљање људским ресурсима; учешће руководећих државних службеника у утврђивању, планирању и извршењу буџета; доступност финансијских информација, те кориштење модела циљних учинака и ефикасног система извјештавања о оствареним учинцима, јасно разграничење између политичких и руководећих државних службеника који су професионалци у државној служби и многа друга питања”, додао је замјеник државног координатора.

Учесницима радионице сутра ће бити презентиран Kаталога институција у Босни и Херцеговини те се очекује дискусија о осигурању поузданости података и њиховој транспарентности.

Пројекат “Подршка реформи јавне управе у Босни и Херцеговини”, чија је имплементација почела у септембру 2019. финансира Европска унија, из ИПА средстава. Пројекат имплементира ДАИ Хјуман Динамикс.