U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i projekta “Potpora reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini”, u Doboju se danas i sutra, za institucije u BiH, održava radionica posvećena jačanju odgovornosti u javnoj upravi.

Darko Kasap, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave podsjetio je sudionike radionice da je koncept odgovornosti javne uprave, kao jedan od principa europskog upravnog prostora, snažno promoviran prije nekoliko godina predstavljanjem SIGMA Principa javne uprave u okviru kojih je upravo odgovornost postala jedan od šest referentnih stubova prema kojima Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje regiona koje žele postati članice Europske unije, trebaju uskladiti svoje javne uprave.

Odgovorna javna uprava smatra se temeljem demokatskog društva, a ključne funkcije te odgovornosti su podržati, odnosno povećati legitimite uprave, a time i povjerenje javnosti u vladu; poboljšati učinak uprave i njen integritet kroz sprječavanje korupcije i neprimjerenog ponašanja, te ojačati demokratsku kontrolu građana koji vladin efekat ocijenjuju na izborima. Za ukupnu odgovornost javne uprave od esencijalne je važnosti i menadžerska odgovornost, koja je također sadržana u SIGMA Principima“, istaknuo je Kasap.

Prema njegovim riječima, Akcijski plan za reformu javne uprave sadrži aktivnosti koje bi trebale doprinijeti razvoju menadžerske odgovornosti kroz lociranje ključnih barijera primarno sadržanih u zakonodavnom okviru na svim razinama, te utvrđivanje aktivnosti koje će doprinijeti otklanjanju tih barijera i razvoju svijesti o značaju menadžerske odgovornosti.

“Na nama je da na ovoj i sličnim radionicama još jednom razgovaramo o svim pitanjima koja u našoj zemlji mogu utjecati na razvoj menadžerske odgovornosti. Da podsjetim, to su precizan mandat organa javne uprave; jasna organizacijska struktura i unutarnji procesi donošenja odluka i linije izvještavanja; utjecaj rukovodećih državnih službenika na procese javnih nabava i upravljanje ljudskim resursima; sudjelovanje rukovodećih državnih službenika u utvrđivanju, planiranju i izvršenju proračuna; dostupnost financijskih informacija, te korištenje modela ciljnih učinaka i učinkovitog sustava izvještavanja o ostvarenim učincima, jasno razgraničenje između političkih i rukovodećih državnih službenika koji su profesionalci u državnoj službi i mnoga druga pitanja”, dodao je zamjenik državnog koordinatora.

Sudionicima radionice sutra će biti prezentiran Kataloga institucija u Bosni i Hercegovini te se očekuje diskusija o osiguranju pouzdanosti podataka i njihovoj transparentnosti.

Projekat “Potpora reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini”, čija je implementacija počela u rujnu 2019. financira Europska unija, iz IPA sredstava. Projekat implementira DAI Human Dynamics.