Влада Републике Српске, усвојила је на данашњој сједници Акциони план за реформу јавне управе у БиХ 2020-2022. године, којим ће се реализовати циљеви и мјере дефинисани Стратешким оквиром за реформу јавне управе за период од 2018. до 2022. године.

Подсјећамо, Влада Републике Српске, усвојила је у јуну ове године, Стратешки оквир за реформу јавне управе у БиХ за период 2018-2022. године, који је усмјерен на стварање ефикасне, транспарентне, одговорне и модерне јавне управе, у складу са принципима јавне управе.

Акциони план за реформу јавне управе за период 2020-2022. године, проводиће се реализацијом планираних активности кроз пет реформских области и то кроз заједничке и индивидуалне пројекте са јасно дефинисаним основним мјерама и активностима, као и индикаторима који су заједнички за сва четири управна нивоа власти у БиХ.

У процесу реформе јавне управе све активности проводиће се у складу са уставним надлежностима сваког управног нивоа у БиХ.

Усвајање Акционог плана, поред већ усвојеног Стратешког оквира за реформу јавне управе је један од кључних корака  у реализацији 14 приоритета из Мишљења Европске комисије.