Vlada Republike Srpske, usvojila je na današnjoj sjednici Akcijski plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2020-2022. godine, kojim će se realizirati ciljevi i mjere definisani Strateškim okvirom za reformu javne uprave za period od 2018. do 2022. godine.

Podsjećamo, Vlada RS, usvojila je u junu ove godine, Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period 2018-2022. godine, koji je usmjeren na stvaranje efikasne, transparentne, odgovorne i moderne javne uprave, u skladu sa principima javne uprave.

Akcijski plan za reformu javne uprave za period 2020-2022. godine, provodit će se realizacijom planiranih aktivnosti kroz pet reformskih oblasti i to kroz zajedničke i individualne projekte sa jasno definisanim osnovnim mjerama i aktivnostima, kao i indikatorima koji su zajednički za sva četiri upravna nivoa vlasti u BiH.

U procesu reforme javne uprave sve aktivnosti provodit će se u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog upravnog nivoa u BiH.

Usvajanje Akcijskog plana, pored već usvojenog Strateškog okvira za reformu javne uprave je jedan od ključnih koraka u realizaciji 14 prioriteta iz Mišljenja Europskog povjerenstva.