Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, на основу члана 21а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17) на захтјев Kанцеларије предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине

ПОНИШТАВА

Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника

у Kанцеларији координатора за реформу јавне управе

Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника (1/01 Виши стручни сарадник за правне послове и 1/02 Стручни сарадник за информационе технологије) у Kанцеларији координатора за реформу јавне управе при Kабинету предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, расписан на основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, објављен на службеној интернет страници Агенције за државну службу дана 28.09.2020. године, са крајњим роком за подношење пријава 19.10.2020. године, поништава се у цјелости.

Образложење: Наведени Јавни оглас се поништава на захтјев Kанцеларији предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине из разлога што институција прије расписивања Јавног огласа није обезбједила сагласност Савјета министара БиХ, у складу са закључком Савјета министара са 46. сједнице одржане 03.03.2016. године, као ни сагласност Уреда предсједавајућег Вијећа министара Босне и Херцеговине при којем ђелује, те с обзиром на то да су у наредном периоду планиране измјене у систематизацији радних мјеста и самој организацији Kанцеларије координатора.