Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) na zahtjev Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

PONIŠTAVA

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika (1/01 Viši stručni suradnik za pravne poslove i 1/02 Stručni suradnik za informacione tehnologije) u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu dana 28.09.2020. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 19.10.2020. godine, poništava se u cjelosti.

Obrazloženje: Navedeni Javni oglas se poništava na zahtjev Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz razloga što institucija prije raspisivanja Javnog oglasa nije osigurala suglasnost Vijeća ministara BiH, sukladno zaključku Vijeća ministara sa 46. sjednice održane 03.03.2016. godine, kao ni suglasnost Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pri kojem djeluje, te s obzirom na to da su u narednom periodu planirane izmjene u sistematizaciji radnih mjesta i samoj organizaciji Ureda koordinatora.