Канцеларија координатора за реформу јавне управе организира прес конференцију поводом почетка истраживања о примјени Политике и Стандарда проактивне транспарентности унутар институција Савјета министара БиХ, која ће бити одржана сутра (13.06.2019.) са почетком у 11 сати у Парламентарној скупштини БиХ, у сали 3, други спрат. На прес конференцији ће бити уприличено и потписивање Меморандума о сарадњи између Канцеларије координантора за реформу јавне управе и Агенције за статистику БиХ о кориштењу система за online истраживање.

На конфернцији новинарима ће се обратити државни координатор за реформу јавне управе Драган Ћузулан, директор Агенције за статистику БиХ Велимир Јукић и руководилац Програма јачања јавних институција Mathias Mühle.

Online систем садржи питања у вези испуњености 38 стандарда проактивне транспарентности и развијен је кроз рад међуинституционалне Групе за комуникације Програма јачања јавних институција, којег по налогу Савезне владе Њемачке проводи њемачки GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Групу чине представници Дирекције за европске интеграције, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Агенције за статистику БиХ и Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Изради 38 стандарда проактивне транспарентности допринос су дали и представници Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, Институције омбудсмана за људска права БиХ и Службе за информисање – Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, те представници Transparency International БиХ, Центра за истраживачко новинарство и Центра за друштвена истраживања Аналитика.

Савјет министара БиХ на сједници одржаној 03.12.2018.године усвојио је Информацију о активностима у области унапређења проактивне транспарентности те Политику и Стандарде проактивне транспарентности. Савјет министара БиХ је задужио све институције Савјета министара БиХ да ажурирају информације и документе на својим web-страницама, а Канцеларију координатора за реформу јавне управе да Савјету министара БиХ достави обједињену информацију о примјени Политике и Стандарда проактивне транспарентности.