Ured koordinatora za reformu javne uprave organizira press konferenciju povodom početka istraživanja o primjeni Politike i Standarda proaktivne transparentnosti unutar institucija Vijeća ministara BiH, koja će biti održana sutra (13.06.2019.) sa početkom u 11 sati u Parlamentarnoj skupštini  BiH, u sali 3, drugi sprat. Na press konferenciji će biti upriličeno i potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ureda koordinantora za reformu javne uprave i Agencije za statistiku BiH o korištenju sistema za online istraživanje.

Na konfernciji novinarima će se obratiti državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić i rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Mathias Mühle.

 

Online sistem sadrži pitanja u vezi ispunjenosti 38 standarda proaktivne transparentnosti i razvijen je kroz rad međuinstitucionalne Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija, kojeg po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi njemački GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Grupu čine predstavnici Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencije za statistiku BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Izradi 38 standarda proaktivne transparentnosti doprinos su dali i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i Službe za informisanje – Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, te predstavnici Transparency International BiH, Centra za istraživačko novinarstvo i Centra za društvena istraživanja Analitika.

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 03.12.2018.godine usvojilo je Informaciju o aktivnostima u oblasti unapređenja proaktivne transparentnosti te Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti. Vijeće ministara BiH je zadužilo sve institucije Vijeća ministara BiH da ažuriraju informacije i dokumente na svojim web-stranicama, a Ured koordinatora za reformu javne uprave da Vijeću ministara BiH dostavi objedinjenu informaciju o primjeni Politike i Standarda proaktivne transparentnosti.