У оквиру рада међуинституционалне радне групе за управљање квалитетом развијена је платформа за размјену искустава, учење о најбољим праксама из других институција и едукацију чланова из области управљања квалитетом, нарочито из ИСО 9001, кроз процес менторства. Агенција за предшколско, основно и средње образовање као чланица међуинституционалне радне групе добила је менторску подршку од друге чланице групе Централне банке Босне и Херцеговине у даљој имплементацији ИСО 9001:2015.

Наиме, члана групе из ЦББиХ, самосталног стручног сарадника за стандардизацију процедура Слободана Мандића је као најискуснијег члана међуинституционалне радне групе из области ИСО 9001 канцеларија гувернера ЦББиХ именовала за ментора АПОСО-а ради што једноставније имплементације захтјева ИСО 9001:2015 стандарда. Успјешност првог састанка, који је 28. новембра 2017. одржан у просторијама Централне банке БиХ у Бањалуци, резултирао је додатним оснажењем АПОСО-а, чије руководство и тим за квалитет имају јасно опредјељење за континуирано унапређење процеса.

На састанку је било ријечи о обавезујућој документацији коју је АПОСО раније израдио, са посебним нагласком на практичне примјере употребе различитих алата за разраду кључних елемената приликом дефинисања пословних процеса.