U okviru rada međuinstitucionalne radne skupine za upravljanje kvalitetom razvijena je platforma za razmjenu iskustava, učenje o najboljim praksama iz drugih institucija i edukaciju članova iz oblasti upravljanja kvalitetom, osobito iz ISO 9001, kroz proces mentorstva. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao članica međuinstitucionalne radne skupine dobila je mentorsku potporu od druge članice skupine Centralne banke Bosne i Hercegovine u daljnjoj implementaciji ISO 9001:2015.

Naime, člana skupine iz CBBiH, samostalnog stručnog suradnika za standardizaciju procedura Slobodana Mandića je kao najiskusnijeg člana međuinstitucionalne radne skupine iz oblasti ISO 9001 ured guvernera CBBiH imenovao za mentora APOSO-a radi što jednostavnije implementacije zahtjeva ISO 9001:2015 standarda. Uspješnost prvog sastanka, koji je 28. studenog 2017. održan u prostorijama Centralne banke BiH u Banjoj Luci, rezultirao je dodatnim osnaženjem APOSO-a, čije rukovodstvo i tim za kvalitetu imaju jasno opredjeljenje za kontinuirano unapređenje procesa.

Na sastanku je bilo riječi o obvezujućoj dokumentaciji koju je APOSO ranije izradio, s osobitim naglaskom na praktične primjere uporabe različitih alata za razradu ključnih elemenata prilikom definiranja poslovnih procesa.