Платформу за размјену искустава између специјалиста за управљање квалитетом у јавној управи Босне и Херцеговине чини 10 институција, које активно раде на стандардима квалитета и стварању механизма отворене управе према грађанима, корисницима и запосленицима.

2013. године је у оквиру друге фазе ГИЗ Програма јачања јавних институција у БиХ успостављена међуинституционална радне група за QМ у БиХ. Именовани чланови и чланице групе, која у међувремену броји десет институција, су 2016. години током Регионалне конференције о управљању квалитетом у Сарајеву (новембар), представили резултате рада: Смјернице за испитивање задовољства корисника и Смјернице за имплементацију ИСО 9001:2008 те је дат увид у методологију испитивања задовољства запослених.

Током 2017. године је договорен оперативни план рада за период 2017 – 2019, гдје су дефинисане подгрупе, носиоци активности и временски оквир за рад на сљедећим пољима:

1) Смјернице за имплементацију ИСО 9001:2015 у јавној управи
2) Смјернице за испитивање задовољства корисника јавне управе, додатак првом издању
3) Смјернице за испитивање задовољства запослених у јавној управи
4) Веза Финансијско управљање квалитетом (ФУК) и Системи управљања квалитетом (ЦАФ и ИСО)
5) Промоција активности из области управљања квалитетом у јавној управи

Ангажованост чланица и чланова групе је до сада показала одличне резултате у кориштењу формата групе као платформе за размјену искустава, унапређењу знања те јачању капацитета из области ЦАФ и ИСО стандарда.

Током 10. састанка који је одржан 5. и 6. 11.2017. дат је краћи преглед највећих користи од имплементације QМС-а: оснажен тимски дух и отворена комуникацију у институцији, повећана транспарентност, јачање перформанси, оријентираност на резултате, оријентираност на потребе и очекивања корисника, дефинисање процеса, овлаштења, идентификација јаких снага и потребе за унапређењем, побољшан мониторинг учинка, рад на заједничкој визији с водством институције те повећана укљученост запосленика.