Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у уторак 05.12.2017. године, с почетком у 12:00 сати, у згради Владе Федерације БиХ, Алипашина 41, Сарајево (мала сала 36/И).

Предложени дневни ред:

1. Верификација Записника с 63. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 27.10.2017. године
2. Информација о активностима у вези са Закључком Управног одбора Фонда за РЈУ с 63. сједнице (под тачком 2. дневног реда) који се односи на Анкес ВИ Меморандума о разумијевању
3. Презентација Почетног извјештаја за пројекат „Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада“
4. Презентација пројекта „Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу“
5. Информација о ажурирању укупне листе пројеката по реформским областима РАП 1 с приједлогом Закључка
6. Извјештај о евалуацији набавке за реализацију пројекта „Функицонални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке
7. Приједлог Одлуке о дођели уговора за реализацију пројекта „Функицонални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о дођели уговора
8. Извјештај о евалуацији набавке роба – ИТ опрема за реализацију пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ – СППД ИИ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалауцији набавке
9. Приједлог Одлуке о дођели уговора за набавку роба – ИТ опрема за реализацију пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ – СППД ИИ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о дођели уговора
10. Информација о реализацији препорука интерне ревизије Министарства финансија и трезора БиХ
11. Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе
12. Разно.