Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak 05.12.2017. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH, Alipašina 41, Sarajevo (mala sala 36/I).

Predloženi dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika s 63. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.10.2017. godine
 2. Informacija o aktivnostima u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Fonda za RJU s 63. sjednice (pod tačkom 2. dnevnog reda) koji se odnosi na Ankes VI Memoranduma o razumijevanju
 3. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada“
 4. Prezentacija projekta „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“
 5. Informacija o ažuriranju ukupne liste projekata po reformskim oblastima RAP 1 s prijedlogom Zaključka
 6. Izvještaj o evaluaciji nabavke za realizaciju projekta „Funkiconalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke
 7. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za realizaciju projekta „Funkiconalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora
 8. Izvještaj o evaluaciji nabavke roba – IT oprema za realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II – SPPD II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evalauciji nabavke
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku roba – IT oprema za realizaciju projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II – SPPD II“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;
 10. Informacija o realizaciji preporuka interne revizije Ministarstva finansija i trezora BiH
 11. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
 12. Razno.