Више од 250 руководећих и државних службеника који се баве управљањем људским ресурсима са нивоа БиХ, ФБиХ, РС и БДБиХ у протекла два мјесеца прошли су обуку о примјени новог модела анализе потреба и евалуације ефеката обуке, док је 22 службеника едуцирано за тренере у овој области.

Ово је један од резултата пројекта “Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке” који се финансира из Фонда за реформу јавне управе.

Циљ овог пројекта је унапрјеђење методологије за процјену потреба за обукама, те развој методологије којом би се оцјењивало да ли су те обуке биле корисне, односно да ли су утицале на промјену ефикасности на радном мјесту.

Обуке, те стални напредак, су право и обавеза државног службеника, а обезбјеђивање ефикасне обуке државних службеника је важан предуслов за ефикаснију јавну службу. То питање је адресирао и посљедњи „Извјештај Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2016. годину“, што га сврстава у приоритетна питања којима се мора бавити јавна администрација у процесу своје реформе.

У протеклом периоду је развијен модел за процјену потреба и евалуацију ефеката обука, који је тестиран у четири институције, по једној са сваког нивоа: Агенцији за рад и запошљавање БиХ, Републичком заводу за статистику РС, Министарству за рад, социјалну политику и избјеглице Зеничко-добојског кантона и Ођелу за стручне и адмнинистративне послове Брчко Дистрикта.

До краја године бит ће израђен и приручник за примјену Модела процјене потреба и евалуације ефеката обука.

Пројекат се реализује у сарадњи са Агенцијом за државну службу БиХ, Агенцијом за државну службу ФБиХ, Агенцијом за државну управу Републике Српске и Подођељењем за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ, у периоду 12 мјесеци до 26. јануара 2018. године.

Пројекат имплементира конзорциј иБусинесс и НетПро.