Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе ће се одржати у четвртак, 27.07.2017. године, с почетком у 12:00 сати, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Дневни ред:

1. Верификација Записника с 60. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 30.05.2017. године
2. Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.04. – 30.06.2017. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда
3. Презентација Финалног извјештаја за пројекат „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“
4. Пројектни задатак „Функционални преглед капацитета ИК у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка
5. Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројекат „Функционални преглед капацитета ИК у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију
6. Извјештај о евалуацији набавке опреме и услуга развоја нових софтверских рјешења у оквиру имплементације пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке
7. Приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку опреме и услуга развоја нових софтверских рјешења у оквиру имплементације пројекта „Успосатвљање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора
8. Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе
9. Разно.