Čланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници која је одржана данас у Сарајеву дали су сагласност за додјелу уговора за имплементацију новог пројекта „Унапређење процеса анализе потреба и евалауције ефеката обуке“ из области управљања људским потенцијалима.

Имплементацијом пројекта требао би бити унапријеђен процес планирања потреба обуке и усавршавања запослених у државној служби, а који ће бити повезан са резултатима других активности менаџмента људских ресурса (оцјена радног учинка, оријентација и социјализација новозапослених, развој каријере). Намјера је да се повећају ефекти обуке, на начин да ће се системским приступом анализи потребних знања, вјештина и способности усагласити потребе институције и очекивања и жеље појединаца,те допринијети већој мотивацији и преданости послу. Поред тога, разрадом критерија процјене ефеката обуке који обухватају праћење промјене понашања и постигнућа на послу би се остварио већи поврат на инвестиције, тј. потврдила би се оправданост конкретног програма обуке. Корисници пројекта су: Агенција за државну службу БиХ, Агенција за државну службу ФБиХ, Агенција за државну управу Републике Српске и Пододјељење за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ.

Чланови УО ФРЈУ такођер су дали су подржали пројекат „Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ“ из реформске области институционална комуникација.

Дата је сагласност и на почетни извјештај пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (СППД II)“.