Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној данас у Сарајеву дали су сагласност за два нова пројекта из области управљања људским потенцијалима.

Ради се о пројектима „Поједностављање и унапређење запошљавања у државну службу“ и „Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ“.  

„Значај увођења компетенција у процес селекције кандидата тј.одабрати праве људе за послове које је потребно извршити је један од најзначајнијих елемената организацијског система као што је државна служба, а уједно и показатељ организацијске културе. Увођење компетенција је уједно и унапређење система управе у БиХ. Процес одабира кандидата мора бити квалитетно вођен да би се  остварила професионализација државне службе и да би на радним мјестима рад био дјелотворан“, изјавио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе.  

Циљеви пројекта „Поједностављање и унапређење запошљавања у државну службу“ односе се, између осталог, на: развој методологије за процјену и примјену кључних компетенција у процесу запошљавања, дефинисање препорука за ефикасније и ефективније покретање конкурсне процедуре као и за бржу и јефтинију пријаву кандидата на конкурс, изградњу капацитета менаџера и специјалиста за људске потенцијале у јавној управи у БиХ за имплементацију унапрјеђене методологије запошљавања у државну службу…

Посматрано из угла институција пројектом је предвиђено брже попуњавање упражњених позиција у државној служби те даља поједностављења и уштеде за саме за апликанте.  Један од излазних резултата пројекта требао би бити поједностављен и побољшан процес покретања конкурсне процедуре посматран кроз вријеме провођења, квалитетну процјену приоритетних компетенција и активнију употребу савремених метода регрутовања кандидата.

Сврха пројекта „Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ“ успостављање ефикасног система едукације државних службеника примјеном информационих технологија кроз електронско учење, које је усмјерено развоју, промоцији и ширењу едукацијских најбољих пракси у државној управи, нових програма и курсева за усавршавање државних службеника, ефикаснијој сарадњи међу државним службеницима, те развијању и размјени искустава по посебно прилагођеном систему пружања информација.

О овим пројектима додатно ће се изјаснити чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе који нису присуствовали данашњој сједници.

Дата је и сагласност на Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.04. – 30.06.2016. године.