Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа бит ће одржан у сриједу  15.06.2016. године у просторијама Републичког секретаријата за законодавство Владе Републике Српске, са почетком у 12:00 сати.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима

2.    Усаглашавање Пројектног задатка „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа”

3.    Усаглашавање и усвајање Пројектног приједлога „База законских прописа”

4.    Разно.