У  оквиру  пројекта  „Обука  запослених  који  обављају  послове  државне  управе  за  примјену  информационих  технологија  и  рад  на  рачунару“  укупно  829  запослених  у  органима  државне  службе/управе, укључујући и јединице локалне самоуправе тестирано је за рад са Wиндоwс оперативним  системом, од којих је 97% положило тест.

Тестирање је извршено након похађања првог модула од  укупно  4  модула  обуке  за  рад  са  оперативним  системом  и  управљање  датотекама,  у  оквиру  програма ЕЦДЛ обуке коју организује Уред координатора за реформу јавне управе, а имплементирају  Нет‐про и Екса, као акредитовани центри за ЕЦДЛ обуку у БиХ.

У имплементацију пројекта укључене су  Агенција за државну службу БиХ, Агенција за државну службу ФБиХ, Агенција за државну управу РС и  Пододјељење за људске ресурсе Владе Брчко дистрикта БиХ.

Представник имплементатора обуке,  Златан  Мулабеговић,  директор  Нет‐про  д.о.о.,  сматра  да  је  остварени  ниво  успјешности  кандидата  на  завршном  тестирању  за  рад  за  Wиндоwс  оперативним  системом висок, с обзиром да се тестирање проводи према европском стандардизираном програму  верификације нивоа ИТ вјештина за рад са оперативним системом, те да овакве обуке остварују значајан  утицај на јачање информатичке писмености у јавној управи.

Ово је друга фаза ЕЦДЛ обуке државних службеника коју је покренула Канцеларија координатора за реформу  јавне управе, а која ће бити реализована у два циклуса.

Први циклус обуке, који је почео у априлу, трајаће  до јула 2016. године, док ће други циклус обуке почети у септембру 2016. године.

Укупно 1780  полазника ће проћи програм јачања и цертифицирања ИТ вјештина у складу са ЕЦДЛ стандардом.Од  наведеног броја особа које ће проћи обуку, 380 државних службеника/запослених је са нивоа институција  БиХ, по 600 државних службеника/запослених са нивоа ентитета, те 200 са нивоа Брчко дистрикта БиХ.  Обука се реализује у 14 градова који су административни центри у својим регијама.