Координатор за реформу јавне управе, Драган Ћузулан данас је у Сарајеву потписао уговоре за имплементацију два реформска пројекта: ″Јавно приватно партнерство (ЈПП)″ и ″Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ (СППД ИИ)″.Уговоре за имплементацију пројеката координатор за реформу јавне управе потписао је са Емиром Ђикићем, директором фирме Дјикиц цонсултинг сервицес д.о.о. Сарајево, која заступа групу понуђача  Дјикиц цонсултинг сервицес д.о.о. Сарајево и Луцид Линx д.о.о. Сарајево (″Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ (СППД ИИ)″ и Алтијаном Софтић, директорицом фирме АМАX бмр д.о.о. Сарајево, која заступа групу понуђача АМАX бмр д.о.о. Сарајево, БИЧАКЧИЋ д.о.о. Сарајево, ПАГЕ д.о.о. Источно Сарајево и НАЦИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ д.о.о. Софиа, Бугарска (″Јавно приватно партнерство&qуот;). Циљ пројекта ″Јавно приватно партнерство″ је успостава функционалних система ЈПП у БиХ у складу са европским законодавством, стандардима и најбољим праксама. Јавно приватно партнерство омогућује финансирање великих јавних инвестиција дијелом приватним средствима. Пројекат ће створити законске предуслове за ЈПП на нивоима гдје ти предуслови још увијек не постоје. Како БиХ има аспирације да уђе у ЕУ, сва законска рјешења, постојећа и будућа ће бити усклађена са ЕУ легислативом. Да би се тестирао успјех пројекта, предвиђено је да се дизајнирају и ураде 2 пилот ЈПП пројекта  (један у ФБиХ, други у РС) у мјери у којој то буде могуће, истакао је Ћузулан. Он је додао да ће се имплементација овог пројекта састојати из три 3 компоненте: развој законског оквира за ЈПП, изградња капацитета и ангажман приватног сектора и промотивна кампања, те да су главни корисници пројекта: Министарство финансија РС, Министарство финансија ФБиХ, Дирекција за финансије Брчко дистрикта, Министарство промета и комуникација ФБиХ, Дирекција за европске интеграције, комисије за концесије БиХ, ФБиХ и РС, те Комисија за јавно приватно партнерство БД. Међу индиректним корисницима поменуо је министарства трговине на свим нивоима, Агенцију за промоцију страних инвестиција и друге. Пројекат обухвата три управна нивоа: ФБиХ, РС и БД, трајање пројекта је 18 мјесеци, а укупна вриједност пројекта износи 2.877.059,25 КМ са укљученим ПДВ-ом. Ћузулан је рекао да пројекат ″Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ (СППД ИИ)″ има за циљ даљи развој функционалних и одрживих система стратешког планирања везаног за буџетско планирање и развој јавних политика заснованих на доказима, на нивоу државе, ентитета и Брчко Дистрикта, који промовишу учинковитост, дјелотворност, одговорност и подршку процесу ЕУ интеграција. Кроз имплементацију овог пројекта изградња капацитета за развој јавних политика министарстава ће се заснивати на методологији коју препоручује ОЕЦД/СИГМА и ЕУ. Том  методологијиом је омогућено да државни службеници имају могућност да по први пут дефинишу проблем са фокусом на ране консултације са кључним актерима, процјену учинка опција јавне политике те праћење и процјену проведбе. Главни корисници овог пројекта су институције које ће у складу са својим надлежностима и важећом регулативом припремати средњорочне и годишње програме рада ВМ/влада, односно координирати и усмјеравати примјену методологија стратешког планирања и развоја политика: Министарство финансија и трезора БиХ, Дирекција за економско планирање БиХ, Генерални секретаријат ВМ БиХ, Министарство финансија ФБиХ, Генерални секретаријат Владе ФБиХ, Министарство финансија РС, Генерални секретаријат Владе РС – Кабинет Предсједника Владе РС и Генерални секретаријат Владе БД БиХ, Завод за програмирање развоја Ф БИХ, Републички секретаријат за законодавство РС, Дирекција за финансије Владе БД БиХ и Законодавни уред Владе БД БиХ.Резултати који ће бити бити остварени пројектом: државни службеници су обучени у примјени методологија за стратешко планирање и развој јавних политика, те су израдили први сет докумената на којем су примјенили нове методологије; успостављена је организациона структура, систем мониторинга и извјештавања у институцијама корисницама пројекта, тако да омогућава функционално стратешко планирање и развој јавних политика и државна, ентитетске и БД БиХ агенције/одјели за државну службу су преузеле обавезу обуке државних службеника у области стратешког планирања и развоја политика – уврштене у планове обука. Пројекат ће се реализирати на сва четири управна нивоа (ниво ВМ БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ), а период извршења пројекта износи 30 мјесеци. Вриједност овог пројекта износи 1.762.996,95 КМ  са укљученим ПДВ-ом.Пројекти ће бити финансирани из Фонда за реформу јавне управе.