Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе у периоду од 24.03 -25.03. 2016. године у Сарајеву одржали су радионицу о управљању квалитетом у јавном сектору који је базиран на  моделу Заједничког оквира за процјену (CAF).

Радионица је организована за државне службенике из Агенције за државну службу Босне и Херцеговине.

„Управљање квалитетом  значи  континуирану потрагу за бољим техничким, технолошким  и било којим другим унапређењима и побољшањима која ће у коначници произвести жељени резултат, а то је задовољни корисник, односно порески обавезник, односно грађанин“, изјавио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе у БиХ.  

Ово је прва радионица коју проводи Канцеларија координатора за реформу јавне управе, након што је и сама успјешно прошла кроз процес увођења система управљања квалитетом по моделу CAF.

У наредном периоду планирана је обука и за службенике из Агенције за статистику БиХ.

Стварање претпоставки за употребу модела управљања цјеловитим квалитетом у јавној управи (ТQМ) један је од циљева из Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) за провођење Стратегије реформе јавне управе,  у сегменту управљања људским потенцијалима у државној служби, који је усвојен 2011. године.  Савјет министара БиХ је у септембру 2015.  прихватио иницијативу Канцеларије координатора да се у институцијама БиХ подржи увођење  предложених модела управљања квалитетом – Заједничког оквира процјене ( CAF модел) и модела базираних на стандарду ИСО 9001.

Управљање квалитетом, фокус на кориснике-грађане и побољшање јавних услуга представља  кључне елементе у осигурању доброг управљања у организацијама јавног сектора.