У циљу што бржег и учинковитијег рјешавања бројних предмета који се тичу господарског криминала, или како правни стручњаци који раде на изради “стратегија за реформу сектора правосуђа у БиХ од 2014. до 2018. године”, стручно зову господарског судовања, потребно је направити и ажурирати попис свих господарских субјеката у оба бх. ентитета и Дистрикту Брчко.

Осим што ће се олакшати суђење, ако се почини господарски криминал, заједнички електронички регистар омогућит ће бржу процедуру регистрације твртки, али и убрзање издавања свих потребних дозвола које су потребне за утемељење приватног подузећа.

“Већ су започеле припремне активности за успоставу електроничке евиденције господарских регистара у БиХ које треба комплетирати и унаприједити на начин да се сви подаци електронички уносе и учине доступним јавним биљежницима с могућношћу да јавни биљежници на темељу тих службених података издају потврде о чињеницама из регистра”, стоји у закључку Министарства правосуђа БиХ који између осталог судјелује у изради стратегија за реформу сектора правосуђа у БиХ од 2014. до 2018. године.

Како би пројект заживио у пракси, тијеком прошле и ове године рјешава се питање измјена Оквирног закона о регистрацији пословних субјеката и усвајања потребних подзаконских аката.

Такођер, потребно је израдити анализу примјене усвојенога Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској. У складу с налазима и препорукама из наведених анализа треба припремити и упутити у процедуру усвајања потребне законске и подзаконске акте. Постоји потреба да се изради и анализа о могућности успоставе “посредника” код регистрације пословних субјеката, с препорукама за даљњи рад, а препоруке анализе да се проведу.

Предлагачи стратегије траже да се судовима омогући увид у базу података Управе за неизравно опорезивање (УНО), Агенције за идентификацијске исправе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) и осталих агенција и институција. За судске потребе морат ће се успоставити портал господарских регистара на којем ће се моћи извршити увид у све јавне податке господарских регистара, у складу са стандардима правосудног информацијског сустава. Такођер би требало, предлажу правни стручњаци, измијенити и законе о ликвидацији и стечају након темељите анализе садашњих одредби. Очекивани резултати од проведбе стратегије су јасан законодавни оквир који олакшава учинковитији и отворенији рад и пружање бољих услуга корисницима, истодобно им осигуравајући да стандарди пружања услуга корисницима буду јасни у господарским одјелима или господарским судовима у БиХ, као резултат чега ће грађани имати веће повјерење. Повећава се учинковитост у господарским одјелима или господарским судовима у БиХ, будући да сваки господарски одјел или господарски суд у БиХ испуњава своју улогу у координацији с другима, а развија се усклађени сустав господарског судовања који води до правне сигурности у господарским односима, што ствара бољу климу за инвестирање у држави. (Извор:Вечерњи лист)