U cilju što bržeg i učinkovitijeg rješavanja brojnih predmeta koji se tiču gospodarskog kriminala, ili kako pravni stručnjaci koji rade na izradi “strategija za reformu sektora pravosuđa u BiH od 2014. do 2018. godine”, stručno zovu gospodarskog sudovanja, potrebno je napraviti i ažurirati popis svih gospodarskih subjekata u oba bh. entiteta i Distriktu Brčko. Osim što će se olakšati suđenje, ako se počini gospodarski kriminal, zajednički elektronički registar omogućit će bržu proceduru registracije tvrtki, ali i ubrzanje izdavanja svih potrebnih dozvola koje su potrebne za utemeljenje privatnog poduzeća.

“Već su započele pripremne aktivnosti za uspostavu elektroničke evidencije gospodarskih registara u BiH koje treba kompletirati i unaprijediti na način da se svi podaci elektronički unose i učine dostupnim javnim bilježnicima s mogućnošću da javni bilježnici na temelju tih službenih podataka izdaju potvrde o činjenicama iz registra”, stoji u zaključku Ministarstva pravosuđa BiH koji između ostalog sudjeluje u izradi strategija za reformu sektora pravosuđa u BiH od 2014. do 2018. godine. Kako bi projekt zaživio u praksi, tijekom prošle i ove godine rješava se pitanje izmjena Okvirnog zakona o registraciji poslovnih subjekata i usvajanja potrebnih podzakonskih akata.

Također, potrebno je izraditi analizu primjene usvojenoga Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. U skladu s nalazima i preporukama iz navedenih analiza treba pripremiti i uputiti u proceduru usvajanja potrebne zakonske i podzakonske akte. Postoji potreba da se izradi i analiza o mogućnosti uspostave “posrednika” kod registracije poslovnih subjekata, s preporukama za daljnji rad, a preporuke analize da se provedu.

Predlagači strategije traže da se sudovima omogući uvid u bazu podataka Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i ostalih agencija i institucija. Za sudske potrebe morat će se uspostaviti portal gospodarskih registara na kojem će se moći izvršiti uvid u sve javne podatke gospodarskih registara, u skladu sa standardima pravosudnog informacijskog sustava. Također bi trebalo, predlažu pravni stručnjaci, izmijeniti i zakone o likvidaciji i stečaju nakon temeljite analize sadašnjih odredbi. Očekivani rezultati od provedbe strategije su jasan zakonodavni okvir koji olakšava učinkovitiji i otvoreniji rad i pružanje boljih usluga korisnicima, istodobno im osiguravajući da standardi pružanja usluga korisnicima budu jasni u gospodarskim odjelima ili gospodarskim sudovima u BiH, kao rezultat čega će građani imati veće povjerenje. Povećava se učinkovitost u gospodarskim odjelima ili gospodarskim sudovima u BiH, budući da svaki gospodarski odjel ili gospodarski sud u BiH ispunjava svoju ulogu u koordinaciji s drugima, a razvija se usklađeni sustav gospodarskog sudovanja koji vodi do pravne sigurnosti u gospodarskim odnosima, što stvara bolju klimu za investiranje u državi. (Izvor:Večernji list)