Реформа јавне управе представља један од предуслова за напредовање земље на путу ка Европској унији.

Европска комисија је у више наврата позвала БиХ да јача јавне институције, а наставак реформских активности обавеза је из Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ.

У недавно усаглашеној Реформској агенди, реформа јавне управе наведена је као један од кључних приоритета за осигурање фискалне одрживости и квалитетно пружање услуга грађанима. Она ће, између осталог, у наредном периоду обухватити израду нових закона о државним службеницима и запосленицима, убрзо након усвајање нових закона о раду у ентитетима, кантонима и дистрикту Брчко…. (Остатак текст погледајте на www.Ослободјење.ба, од 17.08.2015)