Федерална влада, на сједници одржаној јучер, примила је на знање Годишњи извјештај о напретку (праћење провођења Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини) за период јануар – децембар 2014. године, са препорукама приоритетних активности и Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2014. годину.

Усвојена је и Информација о активностима у процесу реформе јавне управе.  

И овог пута потврђена је опредијељеност Федералне владе за наставак активности утврђених Стратегијом реформе јавне управе и Ревидираним акционим планом 1, а посебно оних које се односе на имплементацију средстава Фонда за реформу јавне управе за приоритетне пројекте у реформским областима  Стратешког планирања, Координације и израде политика, Јавних финансија, Управљања људским потенцијалима, Институционалне комуникације, е Управе и Управних услуга.Ресорни федерални министри и руководиоци федералних управних организација и стручних служби, који су одређени као носиоци активности у Ревидираном акционом плану 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, су задужени да у програме рада за 2015. годину унесу обавезе из Ревидираног акционог плана 1, које нису реализиране до краја 2014. године.

Координатор за реформу јавне управе у Федерацији БиХ задужен је да, у сарадњи са члановима надзорних тимова и Федералним заводом за програмирање развоја, прати реализацију ове обавезе. Ресорни федерални министри, секретар Владе Федерације Босне и Херцеговине, директор Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине и директори стручних служби, који су у РАП-у 1 Стратегије реформе јавне управе одређени за носиоце активности, обавезни су да приликом припреме закона и других прописа који се раде у складу с обавезама из Стратегије реформе јавне управе, осигурају учешће чланова надзорних тимова за одређену реформску област.

Федерална влада подржала је активности на изради анализе реформе јавне управе и докумената о даљим правцима реформе и задужила проведбене структуре да, након извршених усаглашавања, овај документ доставе Влади ФБиХ на разматрање.