Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Јавне финансије бит ће одржан у четвртак, 02.07.2015. године у Сарајеву, у просторијама Федералног министарства финансија, канцеларија 403, Мехмеда Спахе 5, са почетком у 11 сати.

Дневни ред:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 17.09.2014. године

2.    Усвајање пројектног задатка за пројекат „Јавно приватно партнерство“

3.    Разно.