Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak, 02.07.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Federalnog ministarstva finansija, kancelarija 403, Mehmeda Spahe 5, sa početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 17.09.2014. godine

2.    Usvajanje projektnog zadatka za projekat „Javno privatno partnerstvo“

3.    Razno.