Савјет министара БиХ усвојило је на посљедњој сједници информацију Дирекције за европске интеграције о одржавању састанка Пододбора за иновације, информационо друштво, социјалну политику и јавно здравство у оквиру седмог круга састанка пододбора заказаног за 5. и 6. фебруара у Бриселу.

Дата је сагласност на предложени дневни ред и састав делегације БиХ те усвојен документ за дискусију на овом састанку који су се дужни придржавати чланови бх. делегације током излагања.

У састав бх. делегације именовани су представници надлежних државних и ентитетских институција за области здравства, образовања и науке, економије, расељених особа и избјеглица, европских интеграција, промета и комуникација, јавне управе, рада и социјалне заштите те информационог друштва.

На дневном реду састанка, између осталог, бит ће информационо друштво и медији, образовање, млади и култура те сарадња БиХ с Европском унијом у овим областима, запошљавање и социјална политика, учешће у истраживачким програмима ЕУ те политика у области јавног здравства и заштите потрошача.

Једна од тачака је Приближавање политика и законодавства у БиХ праву ЕУ (електронска трговина, електронски потписи, електронска повјерљивост, е-влада, условљени приступ) те Закон о електронском документу.

У Информацији о одржавању састанка пододбора се наводи да у периоду од доношења одлуке да се БиХ пребаци на бијелу Шенген листу до данас, Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) континуирано ради на унапређењу система личних докумената у БиХ.

Успостављањем система електронских личних карата уведена је могућност дигиталне идентификације грађана, на основу чега је омогућено пружање електронских услуга, односно е-сервиса. Наиме, употреба електронске личне карте омогућава сигурно представљање грађанина приликом интеракције с државним институцијама и приватним сектором путем комуникације базиране на интернет сервисима.

Осим увођења електронске личне карте дио овог пројекта је и изградња одговарајуће ПКИ инфраструктуре (Публиц Кеy Инфраструцтуре). На нивоу ИДДЕЕА-е је у протеклом периоду формирано ЦСЦА тијело које функционише у области издавања докумената, а сада се проширује и на област издавања квалификованих потврда за дигитално потписивање.

Нацрт Одлуке о висини накнаде за издавање квалификоване потврде којом ће се омогућити употреба сигурног електронског потписа је упућен у процедуру усвајања. Ово ће омогућити Агенцији да као надлежни овјерилац издаје квалификоване потврде које омогућавају употребу сигурног електронског потписа за грађане БиХ.

Пројект се заснива на Закону о електронском потпису и Закону о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине. Дакле, сваки грађанин Босне и Херцеговине ће моћи у одговарајућој процедури на личну карту уписати квалификовану потврду за дигитално потписивање.

Нова електронска лична карта уз успоставу ПКИ инфраструктуре представља информатичку основу за даљи развој БиХ друштва у смислу пружања услуга од јавних институција у дигиталном свијету уз максимално кориштење интернета као медија за приступ услугама.

"Сада је неопходно да надлежни органи различитих нивоа власти припреме своје информационе системе за овакву врсту услуга, а како је дефинирано Стратегијом развоја система докумената коју је усвојило Вијеће министара у којој се налазе приједлози сервиса и наведене надлежности. Такођер се употребом електронски активних докумената као што су лична карта и пасош може побољшати сигурност и ефикасност изборног процеса у БиХ. Лична карта служи само као медиј за сигурно дигитално представљање", наводи се у Информацији.

У оквиру пројекта финансираног средствима ИПА 2010 ИДДЕЕА тренутно ради на увођењу кориштења електронских услуга за грађане БиХ путем портала надлежних органа.

Имплементацијом овог пројекта грађанима ће бити омогућено да аутентикацијом путем личне карте остваре могућност увида у сопствене податке у евиденцијама и поднесу захтјев по неком од доступних сервиса, који укључују подношење захтјева за издавање личне карте, возачке дозволе, путне исправе, промјену пребивалишта и друго.

СМС сервис је услуга која грађанима омогућава да слањем СМС поруке изврше провјеру статуса личних докумената, статус регистрације возила и увид у податке из регистра новчаних казни.

Овај сервис омогућава провјеру статуса личних докумената у процесу издавања, односно информацију о њиховом истеку, увид у регистрацију моторног возила и информацију о истеку важења регистрације, као и увид у изречене новчане казне, уплате и информацију о престанку важења изречених казнених бодова. МУПРС-а је једини надлежни орган који је ове године имплементирао овај сервис.

Осим електронске личне карте, важно је истаћи да се пасоши треће генерације или Супплементал Аццесс Цонтрол – САЦ пасоши се у Босни и Херцеговини издају од 1. октобра 2014. године. Ради се о биометријским пасошима посљедње генерације који се персонализују најсавременијом технологијом.

Босна и Херцеговина је међу првим земљама у свијету започела издавање САЦ пасоша, два мјесеца прије рока који је Европска унија поставила својим чланицама.

Увођењем електронске личне карте и САЦ пасоша у значајној мјери је унапријеђена сигурност личних докумената. Такођер, увођење електронске личне карте као предувјетаза будуће е-сервисе препознала је и Европска комисија у Извјештају о напретку за 2013. годину.

ИДДЕЕА је у протеклом периоду успоставила систем техничке подршке за вођење управних поступка за сва лична документа из своје надлежности, као и евиденције личних докумената, јединствених матичних бројева, регистрације моторних возила, новчаних казни и прекршајну евиденцију.

"Овим успостављеним евиденцијама и техничком подршком органима који воде управне поступке омогућен је брз, поуздан, тачан и ефикасан приступ подацима везаним за грађане, возила, документа и прекршаје", наводи се у документу.

Даље, успостављен је систем дигиталних тахографа и систем пограничних пропусница с Републиком Хрватском. И дигитални тахограф и погранична пропусница су електронски документи. Путем тахонета у систему тахографа подаци се размјењују са земљама чланицама ЕУ, наводи се, између осталог у овом документу. (извор: www.клиx.ба)