Састанак Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима бит ће одржан у уторак 23. децембра у просторијама Владе Брчко дистрикта БиХ, с почетком у 12 сати.

За овај састанак предложен је слиједећи дневни ред:

1.    Усвајање дневног реда,

2.    Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 16.10.2014.године,

3.    Приједлог плана одржавања сједница Надзорног тима у 2015. години и  договор око  програмских/кључних активности Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима у 2015. години

4.     Ажурирање листе пројеката  у области УЛЈП и идентификација приоритета

5.     Информисање о статусу документа „Нацрт оквира политике за развој управљања људским потенцијалима у структурама јавне управе у БиХ“

6.    Информисање о статусу пројеката у реформској области УЛЈП (пројекти у припреми и пројекти у фази јавне набавке),

7.    Разно.