Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima bit će održan u utorak 23. decembra u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, s početkom u 12 sati.

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda,

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 16.10.2014.godine,

3.    Prijedlog plana održavanja sjednica Nadzornog tima u 2015. godini i  dogovor oko  programskih/ključnih aktivnosti Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima u 2015. godini

4.     Ažuriranje liste projekata  u oblasti ULJP i identifikacija prioriteta

5.     Informisanje o statusu dokumenta „Nacrt okvira politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“

6.    Informisanje o statusu projekata u reformskoj oblasti ULJP (projekti u pripremi i projekti u fazi javne nabavke),

7.    Razno.