Завршни догађај пројекта финансираног од стране ЕУ &qуот;Јачање институција за заштиту животне средине / околиша у Босни и Херцеговини и припрема за претприступне фондове ("ЕнвИС") одржан је данас у просторијама Делегације Европске уније у БиХ, у Сарајеву.

Пројекат је дио опсежне подршке Европске уније сектору заштите околиша / животне средине у БиХ, укључујући пројекте околишне инфраструктуре, у износу од готово 90 милиона евра, додијељених у оквиру ИПА 2007. – 2011. програма.

Пројекат ЕнвИС  је придонио јачању техничких, административних и програмских капацитета институција укључених у управљање околишем у БиХ, у складу са ЕУ ИПА захтјевима (посебно у вези с ИПА ИИ), те унаприједио процес апроксимације ЕУ у сектору околиша / животне средине.

Имплементација пројектних излазних резултата, приједлога и препорука од стране надлежних институција корисница ће такођер омогућити испуњавању услова за кориштење средства ИПА ИИ у сектору околиша / животне средине, које је условљено постојањем усвојених стратегија за подручје цјелокупне државе и побољшаном координацијом међу свим заинтересираним странама.

Гдин. Мелвин Асин, шеф кооперација при Делегацији Еуропске уније у Босни и Херцеговини је изјавио: “ЕУ је у процесу припремања друге фазе финансирања ИПА-е за регију, укључујући и БиХ, за период 2014. – 2020. То показује значајан и конкретан ангажман од стране ЕУ према грађанима БиХ, као и према континуираном развоју земље. Међутим, због непостојања секторске стратегије на државном нивоу, као и због застоја у имплементацији постојећих пројеката, сектор околиша није укључен у подршку Европске уније у оквиру програма ИПА 2012. – 2015. Вјерујем да је пројекат којег данас службено затварамо придонио испуњењу ових захтјева.”

У току трогодишње имплементације пројекта, припремљена су 53 различита документа. Међу осталима најважнији су текст Стратегије апроксимације прописа са правном стечевином ЕУ у области околиша / животне средине Босне и Херцеговине (ЕАС БиХ) с три имплементацијске стратегије за ентитете и Брчко Дистрикт БиХ, четири текста специфичних планова за имплементацију директива (ДСИП-и), сваки са три одвојена акциона плана за имплементацију директива (АПИД-и) на ентитетском / БД БиХ нивоу, три текста имплементацијских планова (ИП) за имплементацију три међународна околишна уговора, сваки са три засебна плана активности (ПА) за ентитетски / БД БиХ ниво, приједлог за бх. управљање околишним подацима и стратегију извјештавања и приједлог за успоставу координираног система околишног пројецт пипелине-а у држави за идентификацију и финансирање приоритетних пројеката везаних за обавезе приступања.

Гдин. Марко Слокар, вођа ЕнвИС пројекта је навео: "Службени стратешки документи припремљени на темељу излазних резултата ЕнвИС пројекта и усвојени од стране релевантних надлежних институција у БиХ би значајно придонијели напретку сектора околиша / животне средине у процесу приближавања ЕУ, и уједно сектору омогућили приступ ИПА ИИ средствима"

Пројекат ЕнвИС је придонио бољем разумијевању процеса усклађивања прописа са правном стечевином ЕУ о околишу / животној средини и процесу приступања ЕУ међу званичницима у надлежним институцијама у БиХ; помагао у изради Стратегије апроксимације прописа са правном стечевином ЕУ о околишу са проведбеним мјерама; придонио квалитетнијој имплементацији међународних споразума о околишу / животној средини; предложио побољшања система управљања подацима о околишу / животној средини и система извјештавања, комуникацију институција за заштиту околиша / животне средине с јавности и придонио побољшању капацитета надлежних тијела у припреми пројеката, процјени и планирању инвестиција.

Пројекат “Јачање институција за заштиту животне средине/ околиша у Босни и Херцеговини и припрема за претприступне фондове“ (“ЕнвИС”) је финансиран од стране Европске уније у износу од 2.879.600,00 еура путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2008). Пројекат је имплементиран од стране компаније Ептиса Сервициос де Ингениериа С.Л. из Мадрида, Шпанија у конзорцијуму с ЕЦОРYС, Холандија БВ.