Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву усвојили су пројектни приједлог, пројектни задатак и тендерску документацију за пројекат „Јавно – приватно партнерство".

Пројекат је инициран у области Јавне финансије и заснован је на реализацији циљева Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, а како би се успоставио функционалан систем јавно – приватног партнерства у БиХ и како би био усклађен са европским законодавством и најбољим европским праксама.

Имплементацијом пројекта предвиђен је, између осталог, развој законодавстава у области јавно – приватног партнерства, хармонизација већ постојећег законодавства из ове области, обука и изградња капацитета релевантних институција за провођење партнерства као и обука приватног сектора о могућностима за пословање у оквиру ЈПП концепта, стварање повољног пословног окружења за пословне субјекте у оквиру ЈПП концепта, едукација шире јавности о предностима пруженим путем ефикасног ЈПП.

Развој јавно – приватног партнерства један је од могућих финансијских инструмената који би могао побољшати или растеретити јавну потрошњу и ојачати инвестиције.  

Управни одбор је пројекат означио приоритетним за финансирање из средстава Фонда за реформу јавне управе и бит ће реализиран на нивоу Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ. Брчко дистрикт БиХ и Република Српска већ имају законе о јавно-приватном партнерству док је у Федерацији БиХ нацрт закона још увијек у фази дораде.

Чланови који су присуствовали данашњој сједници УО дали су и сагласност на Квартални извјештај Фонда за период 01.07. – 30.09.2014. године.