Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojili su projektni prijedlog, projektni zadatak i tendersku dokumentaciju za projekat „Javno – privatno partnerstvo".

Projekat je iniciran u oblasti Javne financije i zasnovan je na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, a kako bi se uspostavio funkcionalan sistem javno – privatnog partnerstva u BiH i kako bi bio usklađen sa europskim zakonodavstvom i najboljim europskim praksama.

Implementacijom projekta predviđen je, između ostalog, razvoj zakonodavstava u oblasti javno – privatnog partnerstva, harmonizacija već postojećeg zakonodavstva iz ove oblasti, obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za provođenje partnerstva kao i obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta, edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP.

Razvoj javno – privatnog partnerstva jedan je od mogućih financijskih instrumenata koji bi mogao poboljšati ili rasteretiti javnu potrošnju i ojačati investicije.  

Upravni odbor je projekat označio prioritetnim za financiranje iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i bit će realiziran na nivou Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

Brčko distrikt BiH i Republika Srpska već imaju zakone o javno-privatnom partnerstvu dok je u Federaciji BiH nacrt zakona još uvijek u fazi dorade.

Članovi koji su prisustvovali današnjoj sjednici UO dali su i saglasnost na Kvartalno izvješće Fonda za period 01.07. – 30.09.2014. godine.