Сједница Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима одржат ће се у четвртак 16. октобра са почетком у 12 сати, у просторијама Агенције за државну управу Републике Српске у Бањалуци.

За ову сједницу предложен је слиједећи дневни ред:

1.    Усвајање дневног реда,

2.    Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 06.02.2014.године,

3.     Анализа стања у реформској области Управљање људским потенцијалима – проведба мјера из РАП1 ( на бази полугодишњег извјештаја о напретку за 2014. годину)

4.     Планови активности на развоју пројеката:

а)    Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ

б)    Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу

ц)     Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке

д)    Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунарима

5.    Информисање о статусу пројекта Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе

6.    Разно.