Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima održat će se u četvrtak 16. oktobra sa početkom u 12 sati, u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske u Banjaluci.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda,

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 06.02.2014.godine,

3.     Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima – provedba mjera iz RAP1 ( na bazi polugodišnjeg izvještaja o napretku za 2014. godinu)

4.     Planovi aktivnosti na razvoju projekata:

a)    Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH

b)    Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu

c)     Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke

d)    Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima

5.    Informisanje o statusu projekta Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe

6.    Razno.