Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у петак, 05.09.2014. године, с почетком у 12 сати, у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.

 Предложени дневни ред: 

1. Верификација Записника с 40. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 26.05.2014. године 

2. Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.04.-30.06.2014. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда 

3. Финални извјештај о имплементацији пројекта „Родно одговорно буџетирање“ (проширење информацијског система за управљање буџетом – БМИС софтверском компонентом за родно одговорно буџетирање)“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај 

4. Информација о стању проведбе РЈУ у БиХ путем пројеката финансираних из средстава Фонда за реформу јавне управе с приједлогом закључка 

5. Информација о процјени трајања поступака јавне набавке за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе са препорукама за побољшање истих и приједлогом закључака 

6. Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројект „Израда каталога јавних регистара у БиХ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

7. Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројект „Имплементација заједничких сервиса за еУслуге“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију 

8. Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројект „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију 

9. Извјештај о евалуацији набавке за пројект „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке 

10. Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројект  „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора  

11. Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе 

12. Разно.