Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u petak, 05.09.2014. godine, s početkom u 12 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka. 
Predloženi dnevni red: 
1. Verifikacija Zapisnika s 40. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 26.05.2014. godine
 
2. Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04.-30.06.2014. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda
 
3. Finalni izvještaj o implementaciji projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“ (proširenje informacijskog sistema za upravljanje budžetom – BMIS softverskom komponentom za rodno odgovorno budžetiranje)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj
 
4. Informacija o stanju provedbe RJU u BiH putem projekata finansiranih iz sredstava Fonda za reformu javne uprave s prijedlogom zaključka
 
5. Informacija o procjeni trajanja postupaka javne nabavke za projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave sa preporukama za poboljšanje istih i prijedlogom zaključaka
 
6. Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekt „Izrada kataloga javnih registara u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju
 
7. Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekt „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju
 
8. Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekt „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju
 
9. Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekt „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke
 
10. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekt  „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora 
 
11. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
 
12. Razno.