Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у понедељак, 26.05.2014. године, с почетком у 12 сати, у згради Уреда координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 39. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 31.03.2014. године

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.01.-31.03.2014. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда

3.    Приједлог Процедура управљања финансијама Фонда за реформу јавне управе

4.    Финални извјештај о имплементацији пројекта „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај

5.    Пројектни приједлог „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на пројектни приједлог

6.    Пројектни задатак „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

7.    Пројектни задатак „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања – фаза II (СППД II)“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

8.    Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројект „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања – фаза II (СППД ИИ)“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

9.    Разно.